Promenad i city

Musik komponerad och framför av Mikael Rasmusson.

Lekande ungdom
1. Fontänskulptur i brons av Axel Wallenberg.
Sankt Jörgens plats (1946).
Foto: Göran Paulson.
Sundets pärla
2. Fontänskulptur av Tomas Nordbäck.
Drottninggatan/ Ålgränden (1985).
Foto: Göran Paulson.
Hjulet
3. Skulptur av Lars Trollberg.
Konsul Olssons plats (1977).
Foto: Göran Paulson.
Tycho Brahemonumentet
4. Fontänskulptur av Gustaf Wilhelm Widmark, Astrid Aagesen och Hugo Gehlin. Tycho Braheplatsen (1927).
Foto: Mikael Rasmusson.
David
5. Bronsskulptur av Ivar Johnsson.
Stortorget, Terrasstrapporna (1923/ 2009).
Foto: Jesper Persson.
Livets källa
6. Skulptur av Gustaf Nordahl.
Utanför Mariakyrkan (1956).
Foto: Jesper Persson.
Etervirvel
7. Etervirvel av Matti Kallioinen.
Maria torg (2017).
Foto: Jesper Persson.
Johannes
8. Skulptur i förgylld brons av Gustaf Nordahl.
Utanför Mariakyrkan (1963).
Foto: Jesper Persson.
Magnus Stenbockstatyn
9. Magnus Stenbocksstatyn i brons av John Börjeson.
Stortorget (1901).
Foto: Jesper Persson.
Stadens ögon
10. Vattenmosaiker i betong och Höganäskakel
av Betty Engholm. Hamntorget (1994).
Foto: Mikael Rasmusson.
Humanisten
11. Bronsskulptur av Ulla och Gustav Kraitz.
Ångfärjeparken (2022).
Foto: Mikael Rasmusson.
Sjöfartsgudinnan
12. Bronsskulptur av Carl Milles.
Hamntorget (1923).
Foto: Jesper Persson.
Promenad i city

1. Lekande ungdom

2. Önskebrunnen – Sundets pärla

3. Hjulet

4. Tycho Brahebrunnen

5. David

6. Livets källa

7. Etervirvel

8. Johannes

9. Magnus Stenbocksstatyn

10. Vattenmosaiker

11. Humanisten

12. Sjöfartsgudinnan