Vad erbjuder jag som skrivarcoach?

Min roll som skrivarcoach är att inspirera och låta skrivandet flöda. Jag har haft kurser via studieförbund de senast 20 åren och mindre workshop på bibliotek och i egen regi.

  • Skrivarkursen Våga Skriv!
  • Målet är att du ska komma igång med ditt skrivande, få kreativa tips och få inblick i olika verktyg för att bygga upp din text.

  • Workshop: Poesi för alla
  • Vill du lära dig mer om poesi, läsa och lyssna på poesi och skriva lite själv så är detta en workshop för dig.

    Kontakta mig om intresse finns.